top of page
Skjermbilde 2024-01-29 kl_edited_edited.jpg

Praktisk informasjon

I Oslo og online

Jeg tilbyr terapitimer på Frogner i Oslo, men også online. Selv har jeg gode erfaringer med timer online og opplever ikke at det digitale utgjør vesentlige hindringer for kontakt, relasjonsbygging og utforskning. Jeg legger noen rammer for timene slik at vi minsker teknologiske forstyrrelser og forstyrrelser fra de miljøene vi befinner oss i. 

Pris

Fysiske timer: 900 kr.

Videosamtaler: 800 kr.

Studenter, uføre og arbeidssøkende: 700 kr (fysiske og digitale timer).
Jeg sender faktura via e-post etter timen.

Etikk

Jeg er underlagt etiske retningslinjer som medlem av NGF (Norsk gestaltterapeut forening). Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, at du som klient har klageadgang, at jeg som terapeut går til veiledning og at jeg oppfyller krav om faglig oppdatering så lenge jeg praktiserer. Alle retningslinjene kan du lese i sin helhet her.

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Gestaltterapistudent Mali Almå:

Gestaltterapistudent Mali Almå (org.nr.927949601 ) er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten. 

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for: 

 • Klienter.

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.

 • Føre prosessnotater i forbindelse med konsultasjoner.

 • Avtale timer.

 • Fakturering.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Eksplisitt samtykke. 

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser, for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner (klienter) kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke. 

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av prosessnotater og andre personopplysninger.

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger (navn, epost og eventuelt telefonnummer og/eller adresse) til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • EasyPractice.net for fakturering, lagring av kontaktinformasjon og journalføring.

 • Wix.com for web-hotell.

 • Gmail.com for e-post korrespondanse

 • Teams.microsoft.com for digital terapi.

 

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en skriftlig klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

E-post: rorelsegestalt@gmail.com, tlf.: 96238196.

bottom of page